خبرها

اخبار

خبرها

 وزرای قم و کرونا
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تماس تلفنی لاریجانی با وزرای بهداشت، آموزش و پرورش و استاندار قم درباره کرونا