فال حافظ

فال حافظ

اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما
عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده
کس به دور نرگست طرفي نبست از عافيت
بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته اي
عمرتان باد و مراد اي ساقيان بزم جم
دل خرابي مي کند دلدار را آگه کنيد
کي دهد دست اين غرض يا رب که همدستان شوند
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذري
اي صبا با ساکنان شهر يزد از ما بگو
گر چه دوريم از بساط قرب همت دور نيست
اي شهنشاه بلنداختر خدا را همتي
مي کند حافظ دعايي بشنو آميني بگو
آب روي خوبي از چاه زنخدان شما
بازگردد يا برآيد چيست فرمان شما
به که نفروشند مستوري به مستان شما
زان که زد بر ديده آبي روي رخشان شما
بو که بويي بشنويم از خاک بستان شما
گر چه جام ما نشد پرمي به دوران شما
زينهار اي دوستان جان من و جان شما
خاطر مجموع ما زلف پريشان شما
کاندر اين ره کشته بسيارند قربان شما
کاي سر حق ناشناسان گوي چوگان شما
بنده شاه شماييم و ثناخوان شما
تا ببوسم همچو اختر خاک ايوان شما
روزي ما باد لعل شکرافشان شما

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sakhif.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sakhif.ir