فال حافظ

فال حافظ

نکته اي دلکش بگويم خال آن مه رو ببين
عيب دل کردم که وحشي وضع و هرجايي مباش
حلقه زلفش تماشاخانه باد صباست
عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند
زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد
اين که من در جست و جوي او ز خود فارغ شدم
حافظ ار در گوشه محراب مي نالد رواست
از مراد شاه منصور اي فلک سر برمتاب
عقل و جان را بسته زنجير آن گيسو ببين
گفت چشم شيرگير و غنج آن آهو ببين
جان صد صاحب دل آن جا بسته يک مو ببين
اي ملامتگو خدا را رو مبين آن رو ببين
با هواداران ره رو حيله هندو ببين
کس نديده ست و نبيند مثلش از هر سو ببين
اي نصيحتگو خدا را آن خم ابرو ببين
تيزي شمشير بنگر قوت بازو ببين

تعبیر فال : به اهداف و افکار پراکنده ی خود سر و سامان بده و هر لحظه، تغییر عقیده نده. با دوستان مشورت کن تا بتوانی بهتر تصمیم بگیری. دو دل نباش. در هر کار اول فکر کن و جوانب کار را بسنج تا به مقصود و آرزوی خود برسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sakhif.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sakhif.ir